Чорнобильська катастрофа і онкологічна захворюваність дітей в м. Біла Церква

Чорнобильська катастрофа і онкологічна захворюваність  дітей в м. Біла Церква

Чорнобильська катастрофа і онкологічна захворюваність 
дітей в м. Біла Церква

 Пухлинна хвороба продовжує залишатись однією з актуальних проблем людства і в ХХІ сторіччі. Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем в Україні. ВООЗ прогнозує підвищення захворюваності у світі на злоякісні пухлини кожного року на 5%, крім того, в майбутньому у кожного другого чоловіка, третьої жінки та п’ятої дитини у світі існуватиме ризик загинути від пухлинної хвороби

Стійкі тенденції до зростання захворюваності та смертності від раку в м. Біла Церква, можливість розвитку онкологічної патології внаслідок впливу факторів, зумовлених аварією на Чорнобильській АЕС і побічним високим техногенним навантаженням на екосистему міста, свідчать про надзвичайно гостру проблему, необхідність включення до боротьби з раком не тільки онкологічного диспансеру, а й інших лікувально-профілактичних закладів, а також установ інших галузей – економіки, науки, освіти,  культури, засобів масової інформації.

Злоякісні новоутворення у дітей – рідкісна і недостатньо вивчена патологія, зокрема з точки зору епідеміології, хоча смертність від злоякісного новоутворення у дітей займає 5-те місце (15,8%). Для більшості дітей не вдається достовірно визначити етіологічний фактор (причини) злоякісного новоутворення. Зовнішні канцерогенні чинники можуть визивати опосередковано пухлинний ріст, в той час як генетичні (спадкові) у дітей відіграють головну роль. Зокрема це стосується дітей, батьки яких працювали в шкідливих умовах виробництва.

Зростання захворюваності, в тому числі і на злоякісні новоутворення в тому числі у дітей,  в результаті впливу аварії на Чорнобильській АЕС пов’язана з нейрофізіологічними і гуморально-метаболічними порушеннями, які виникають в організмі людини, що доказано результатами багатьох фундаментальних і клінічних досліджень.

Аналіз дитячої онкологічної захворюваності за 1986-2019 р.  показав, що онкологічна захворюваність серед дітей 0-18 років в м. Б.Церква мала тенденцію до росту більш швидкими темпами ніж дорослого населення і збільшилась за проаналізований період в 2,5 рази. Середньорічні темпи приросту онкологічної захворюваності у дітей за 1996-2017р.р. – значно вищий ніж в дорослого населення і склали – 2,9%.А з 2017 по 2019 р.р. темпи значно знизились – на 24,6 %.

Аналізуючи віддалений після Чорнобильської аварії період 2006-2019 р. необхідно відмітити, що виросли не тільки абсолютна кількість  злоякісних пухлин на 100 тис. дитячого населення, але змінилася і структурна характеристика цих пухлин, тобто у дітей у віддаленому після аварії на ЧАЕС періоді почали виявлятися онкологічні захворювання, які не спостерігалися у дітей в до Чорнобильської трагедії..

Якщо в дочорнобильський період у дитячого населення спостерігалися пухлини нирок, головного мозку, лімфатичної системи, лейкози, то у віддалений післячорнобильський період  (2006-2019 рр.) виникають злоякісні пухлини м’яких тканин, нервової системи, кісток, яєчники, щитовидної залози та збільшилась кількість пухлин крові та лімфатичної системи в 2 рази.

Важливо відмітити, що за останні 3 роки ми спостерігаємо зниження дитячої онкологічної захворюваності.

Щодо поширеності онкологічних захворювань серед дітей, відмічено значний ріст з 12,2 на 100 тис. дитячого населення в 1988 р. до 106,5 на 100 тис. дитячого населення в 2019 р. р., тобто майже в 9 разів.

Приємно відзначити, що не дивлячись на значний ріст захворюваності і поширеності онкологічних захворювань в м. Б.Церква, онкологічна смертність серед дітей за проаналізований період практично не змінилась і в 2019 р. становила 2,8 випадків  на 100 тис. дитячого населення, що є найнижчою за відповідний період в Київській області і в Україні. Такий значний розрив між показниками онкологічної захворюваності і поширеності онкологічних захворювань серед дітей, говорить про задовільний рівень своєчасної діагностики і адекватність лікування онкохворих дітей в нашому місті.

Як і в дорослих, успішним може бути лікування, коли захворювання виявляється на ранніх стадіях перебігу.

Піклуючись про здоров’я своїх дітей батьки повинні звертати особливу увагу на певні генетичні аспекти в родоводах їх сімей.

Якщо в сім’ї  дитини батьки або найближчі родичі, дідусі, бабусі, тітки, дядьки, брати, сестри хворіли на певні злоякісні пухлини, то ризик виникнення їх у дітей також високий і тому діти потребують більш постійного огляду фахівців, ніж дітей без таких факторів ризику.

Великий негативний вплив має робота батьків на виробництвах зі шкідливими умовами праці, зокрема нафтохімічне виробництво, атомні електростанції, зони радіоактивного забруднення, високе електромагнітне поле –  що окрім різних генетичних захворювань -  сприяє виникненню злоякісних новоутворень у їх дітей.

Фанатичне, безконтрольне користування комп’ютером,  сучасними  електронними гаджетами в дитячому віці сприяє не тільки розумовій, а й фізичній деградації про що в останні роки яскраво висвітлюються в спеціальній літературі передових країн, високоінтелектуальними особистостями і рекомендовано користуватися гаджетами не більше 50 хв. на добу після 6 років. Необхідно заборонити дітям любі ігри в зоні високого електромагнітного поля, біля трансформаторів, під електролініями високої напруги , спати біля електророзеток, електроприладів і особливо перебувати біля високочастотних електричних пічок під час їх роботи, зокрема відкритих дверцятах.

Маркером Чорнобильського впливу на здоров’я дітей ( а також і на дорослих) стала онкологічна захворюваність щитовидної зали, яка до 1986 року не спостерігалась в дітей, а в дорослого населення ця патологія виросла в 10 разів.

Надзвичайно важливим на даний час є екологічні знання і екологічна культура без яких неможливе виживання людини в сучасному світі.

Батьки, школа, інші навчальні заклади зобов’язані навчити дітей поваги і любові до нашого природного оточення, його  збереження і збагачення. Необхідно кожному викинути із своєї голови пагубну фразу,  що  людина « цар природи». Це фальшива думка і фраза, оскільки ми є фрагментом природи і без взаємоповаги один до одного не може бути повноцінного життя, а лише трагедія.

Людина має право вважати себе  культурною і цивілізованою, якщо вона більше цінить і формує духовне, ніж матеріальне.

 Важливим в профілактиці любих захворювань, в тому числі і онкологічних є забезпечення молодого, швидкоростучого організму дітей необхідною збалансованою їжею, вітамінами, макро і мікро елементами.

Тому такі вітаміни як А, С, Д, Е а також препарати кальцію, селен мають високі протипухлинні властивості. Враховуючи напружену екологічну ситуацію в місті, я би рекомендував вживати вищесказані препарати не в профілактичних дозах, а в лікувальних, тобто в 1,5-2 рази вищих ніж рекомендовано в анотаціях по 2-3 місяці – 3-чі на рік. Важливим є вживання препаратів йоду, який забезпечує нормальну роботу щитовидної залози і бере участь у формуванні загальної і специфічної стійкості до онкологічних захворювань. Важливо щоб рекомендовані препарати були б високотехнологічні і мали б відповідний сертифікат якості.

Алкоголь і  сигарети повинні зникнути з уяви наших дітей, оскільки   недостойні зразки  вживання цих ядів героями телепередач і в реальному житті старшими, сприяє без сумніву виникненню злоякісних пухлин( + 30 %)..

Ми повинні навчити дітей правильно відпочивати, зокрема вміло користуватися цілющими властивостями нашої природи. Добрі результати в оздоровленні дітей, приносить відпочинок в зонах чистих від забруднення.

Перебування на питтєвих і бальнеологічних   курортах Прикарпаття і Закарпаття, сприяють вживанню чистої їжі а також видаленню радіоактивних часток з організму дитини.

Вживання щоденно 5-6 видів різних фруктів та овочів, а також різноманітних ягід сприяє не тільки чудові роботі кишечника дитини, але і виведенню різних токсичних речовин.

В такій короткій статті не можливо надати повний аспект рекомендацій зі здорового способу життя, але схематичне дотримання вказаних порад допоможе зберегти здоров’я не тільки дітям але й дорослим і запобігти багатьом захворюванням в т.ч. і онкологічним.

Міський позаштатний онколог,
лікар-онколог вищої категорії,
кандидат медичних наук, заслужений лікар України                 Колеснік Я.Ф.