Image

І. Загальні положення

 1.1 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР» (далі - Заклад) є  спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я, призначеним для надання кваліфікованої онкологічної допомоги населенню Київської області, України, громадянам інших держав та є об'єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області. Київська обласна рада (далі – Засновник) від імені та в інтересах зазначених територіальних громад здійснює правомочності з володіння, користування та розпорядження Закладом. Заклад безпосередньо підпорядковується  Засновнику в частині фінансово-господарської діяльності та управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, та структурному підрозділу  Київської обласної державної адміністрації з питань охорони здоров’я  (далі – Структурний підрозділ) – в частині забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я.

Заклад є неприбутковою організацією. Отримані Закладом доходи (прибутки) або їх частини не можуть розподілятись між Засновником, працівниками та керівником Закладу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), та іншими пов’язаними з ними особами. Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

1.2. Найменування Закладу:

повне - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР»;

скорочене – КЗ КОР «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР»

1.3. Місце знаходження Закладу:  09107, Київська область, м. Біла Церква, вул.. Ярослава Мудрого, 56.

1.4. У своїй діяльності Заклад керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами, що приймаються на виконання  законів України, рішеннями Київської обласної ради, розпорядженнями Київської обласної державної адміністрації, наказами і методичними рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я України та Структурного підрозділу,  цим Статутом.

 

                                    ІІ. Мета та предмет діяльності.

2.1. Основною метою діяльності Закладу є забезпечення населення Київської області спеціалізованою онкологічною допомогою.

2.2. Предметом діяльності є:

2.2.1.  надання в повному обсязі кваліфікованої консультативної та лікувальної допомоги (амбулаторної та стаціонарної) хворим на злоякісні новоутворення, пограничні пухлини та тяжкі форми дисплазій із застосуванням комбінованого, комплексного, променевого, хіміотерапевтичного та інших методів лікування жителям  м. Біла Церква і 10-ти прилеглих районів півдня Київської області (Білоцерківського, Богуславського, Володарського, Миронівського, Сквирського, Рокитнянського, Ставищанського, Таращанського, Тетіївського, Кагарлицького і м. Ржищив);

2.2.2. забезпечення дотримання термінів своєчасного початку госпіталізації та лікування онкологічних хворих;

2.2.3. дотримання стандартів діагностики та лікування онкологічних хворих затверджених Міністерством охорони здоров’я  України;

2.2.4. організаційно-методичне керівництво роботою районних онкологів в межах адміністративної території щодо організації обліку онкологічних хворих та диспансерного нагляду за ними.

Основні віхи історії диспансеру.

До початку 50-х років минулого сторіччя онкологічна допомога мешканцям міста Біла Церква надавалась лікарями загального лікувального профілю.

В 1952 році в терапевтичному відділенні міської лікарні № 2 (   виділили 15 ліжок для онкологічних хворих. Так було засновано онкологічне відділення лікарні, і його  першим завідувачем став Б.П. Значківський. В тому ж 1952 році відділення прийняв В. К. Сахаров, досвідчений хірург-онколог. Він фактично і став фундатором онкологічної служби в місті  ( 1952 – 1970 р. р.). Ним була створена матеріальна база відділення, закуплено обладнання, інструментарій тощо. В.К. Сахаров був  творчою особистістю. Закінчивши Одеський медичний інститут в 1925 р., працював в м. Тетієві (1925 – 1928 р. р.), м. Ставищі - (1928 – 1948 р. р.), м. Умані ( 1949 –1952 рр.). Він відмінно володів  оперативною технікою. Розробив власну методику мастектомії і модифікації операції Вертгейма. Ним  вперше в місті  ( 1955 р.) вдало проведена  гастректомія з приводу захворювання  на рак. Він вперше  на Київщині  (1958) провів черевнопромежинну радикальну екстирпацію прямої кишки під перидуральним дікаїновим наркозом.

Після В.К. Сахарова  подальшого розвитку і удосконалення проведення  онкохірургічних операцій набуло під час завідування  ентузіастів своєї справи, хірургів Ю.Д. Голуба (1978-1988 р. р.) та Л.Р. Нетребенка ( 1985- 2011 р.р.).

В 1956 році відповідно до рішення Колегії МОЗ України і наказу № 341по обласно- му відділу охорони здоров’я було організовано Білоцерківський  онкологічний диспансер для надання спеціалізованої онкологічної допомоги  хворим на злоякісні новоутворення м. Біла Церква та південних районів Київщини: Білоцерківського, Богуславського, Володарського,  Миронівського, Рокитнянського, Сквирського, Ставищанського, Таращанського, Тетіївського.

Рішенням сесії Київської обласної ради від 21.06.2007 р. № 151-12-V  диспансеру надано статус Комунальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський обласний онкологічний диспансер» з зоною обслуговування м. Біла Церква і 9 районів Півдня Київщини.

За час існування диспансеру – поліклінікою прийнято близько 1,5 млн. хворих, проліковано в стаціонарі - 54016 хворих, виконано 27012 хірургічних втручань.  Медичний колектив онкологічного диспансеру завжди був ініціатором медичних нововведень, а саме:

 • в 1955 р. – вперше в місті Біла Церква і Київщині вдало проведена операція Вертгейма при раку шийки матки;
 • в 1958 р. – вперше на Київщині успішно виконана черевнопроміжинна радикальна екстирпація прямої кишки під перидуральним дікаїновим наркозом;
 • в 1967 р. – вперше застосовано поперечний розріз при мастектомії з приводу раку молочної залози;
 • в 1978 р. – вперше на Київщині виконано видалення поліпів шлунка через фіброгастроскоп і поліпів товстого кишечника  через  колоноскоп;
 • З 1956 – 2012 р. в Білоцерківському онкодиспансері виконано близько 3000 хірургічних втручань під спинномозковою і перидуральною анестезією (найвищий показник в Україні).
 • З 1957 по 2012 р. в онкодиспансері працювала лікар-хірург-онколог, ветеран праці, відмінник охорони здоров’я Малишевська Г.М,   За час своєї роботи в онкодиспансері Малишевська Г.М. проконсультувала, пролікувала близько 100 тис. хворих, нею виконано більш як 5000 різної складності хірургічних операцій, має подяки, грамоти, нагороджена Грамотою МОЗ України.

Головними лікарями онкологічного диспансеру були
 • М.М. Тихонов (1955 – 1960рр.)
 • О.С. Мазурук ( 1960 – 1970рр.)
 • М.Д. Марченко ( 1971 – 1976рр.)
 • Ю.Д. Голуб ( 1978 – 1980 рр.).  

 

 • В 2004 р. – вперше в Україні в роботу онкодиспансеру введено комп’ютерний  кольпоцитологічний скринінг з  метою ранньою діагностики передпухлинних  і пухлинних захворювань  шийки матки.
 • В 1980 р.  посаду головного лікаря Білоцерківського онкологічного диспансеру і міського онколога обійняв Я.Ф. Колеснік, який закінчив Івано-Франківський медичний інститут у 1977 р.. В 2004 році  Я.Ф.Колеснік захистив дисертацію і отримав наукову ступінь Кандидата медичних наук  зі спеціальності – онкологія. Має: Вищу категорію по організації і управлінню з охорони здоров’я; Вищу категорію лікаря-хірурга-онколога зі спеціальності онкохірургія; Вищу категорію лікаря-гінеколога-онколога зі спеціальності  онкогінекологія, автор більше 20 наукових робіт. Нагороджений Грамотою МОЗ України.
 • В 2013 році отримав звання Заслужений лікар України.

В Білоцерківському обласному онкодиспансері  працюють висококваліфіковані  лікарі:

 • заступник головного лікаря з медичної роботи, лікар онкогінеколог, лікар-хірург І категорії Макаров Б.Б.;
 • завідувач поліклінікою Нагорний М.В, лікар з променевої терапії вищої  категорії;
 • завідувач  блоком променевої терапії, лікар з променевої терапії вищої категорії Білик В.Й.
 • завідувач стаціонарним відділенням диспансеру, лікар хірург-онколог вищої категорії Нагребецький І.А.;
 • завідувач анестезіологічним відділенням та інтенсивної терапії Вікірюк В.М.-
 • лікар –анестезіолог вищої категорії;
 • завідуюча клінічною і цитологічною лабораторією, лікар-спеціаліст Шегеда Н.Г.;
 • висококваліфіковані лікарі хірурги-онкологи: Борисюк Г.І.- лікар вищої категорії, Нетребенко Л.Р.- лікар вищої категорії, Бєляєв В.В.- лікар вищої категорії;
 • успішно працюють молоді хірурги –онкологи: Соловей М.П.- лікар І кагорії,  Ковбасюк Г.К.- лікар ІІ категорії.
 • висококваліфіковані лікарі гінекологи-онкологи:Вітер В.І.- лікар вищої категорії, Колеснік М.Я.- лікар вищої категорії, Живиця В.Ю.- лікар І категорії;
 • анестезіологи: Голяк С.О- лікар вищої категорії, Саковський П.С.- лікар вищої категорії, Прибилюк Л.В.- лікар І категорії, Вдовиченко М.М.- лікар-спеціаліст;
 • лікар-ендоскопіст вищої категорії СобольВ.С.,
 • лікар з ультразвукової діагностики вищої категорії Вербецький В.В.,
 • лікар-рентгенолог вищої категорії Олексієнко Л.І.;
 • лікар-лаборант вищої категорії  Липова Л.М.
 • лікар лаборант-спеціаліст Фещенко О.І.;
 • лікар-рентгенолог  ІІ категорії   Іваніцька В.В.;
 • лікар-статистик ІІ категорії Чернявська Н.Ф.;

 В онкодиспансері працює досвідчений штат середніх  та молодших медичних працівників,  які сумлінно виконують свою роботу і є добрими помічниками лікарям.

Комунальний заклад Київської обласної Ради «Білоцерківський обласний онкологічний диспансер» має:

 • ліцензію на медичну практику;
 • акредитаційний сертифікат І категорії.

   

Текст про досягнення